Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole

Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole

.

Je stále aktuální použití žiletky pro odstranění ochlupení v předoperační přípravě, nebo se už praxe posunula dále?

Pro zodpovězení otázky, proč a zda stále používat žiletku či holítko na odstranění ochlupení, je důležité ponořit se hlouběji do problematiky prevence infekce v místě chirurgického výkonu a hledat odpověď v praxi založené na důkazech.

.
Jako nezbytné se nám jeví odstranit ochlupení v místech, kde bude např. pokožka předoperačně označována, v místě incize a tam, kde bude potřeba ošetřit ránu krytím s adhezivním okrajem.
Vedle těchto naprosto praktických důvodů pro odstranění ochlupení je také často přítomnost ochlupení spojena s nečistotou a možným zdrojem infekce v místě chirurgického výkonu.
Odstranění ochlupení žiletkou je spojeno s mikroskopickým traumatem pokožky, a tak je jednoznačně doporučeno použít pro přípravu operačního pole namísto žiletky clipper – elektrický stříhací strojek.

.
Tato stručná odpověď by nás mohla uspokojit, ale pojďme argumentaci rozšířit.
Jak je to tedy s důležitostí předcházení infekci v místě chirurgického výkonu a jaké jsou podklady ke změně zaběhlé praxe z holení žiletkou na použití clipperu, tedy klipování v přípravě operačního pole?

.
Chirurgický výkon není jen léčebným postupem, ale nese s sebou celou řadu komplikací, mezi které patří riziko v podobě infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV), v anglické literatuře najdeme označení Surgical Site Infection (SSI); tyto infekce u nás byly dříve označovány termínem pooperační ranná infekce. Infekce v místě operačního výkonu patří do skupiny nemocničních infekcí nazývané „infekce spojené se zdravotní péčí“ nebo „infekce v souvislosti s poskytováním zdravotní péče“.

.

Předcházení infekcí je důležité

Infekce v místě chirurgického výkonu je počítána mezi tři nejčastější nemocniční infekci; vyskytuje se u 14–20 % nemocných, na chirurgických pracovištích její výskyt stoupá až na 38 % hospitalizovaných pacientů. Výsledky celé řady studií ukazují, že právě tyto infekce významně prodlužují hospitalizaci, zvyšují náklady na zdravotní péči (delší doba pobytu, antibiotika, transfuze, reoperace), zvyšují náklady společnosti např. prodloužením pracovní neschopnosti. Důležitým aspektem je, že infekce v místě chirurgického výkonu jsou vysoce preventabilní, a to minimálně z 30–50 %.

 

Co nám doporučují odborníci?

Vrátíme-li se na začátek: je odstranění ochlupení clipperem doporučováno jako praxe založená na důkazech?

.

Doporučení je celá řada a všechna mají podobné stanovisko k použití clipperu. V novém doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO Global Guideline Surgical Site Infection Prevention) z roku 2016 je kapitola 4.6 Odstranění ochlupení, kde základní doporučení pro pacienta podstupujícího jakýkoli chirurgický výkon zní: ochlupení neodstraňovat, pokud to není absolutně nutné, nebo odstraňovat pouze clipperem. Holení je nevhodné za každých okolností,
ať už předoperačně, nebo na operačním sále.

.
Z evropských organizací můžeme uvést např. doporučení NICE – National Institute for Health Care Excellence, UK, z roku 2013, které uvádí: Žiletky by neměly být používány, protože riziko infekce zvyšují. Pokud je nutné ochlupení odstraňovat, použijte elektrický clipper s jednorázovou hlavicí v den operačního výkonu, jelikož klipování je považováno za metodu snižující výskyt infekce v místě chirurgického výkonu.

.

Souhrn doporučení je následující:

  • Neodstraňujte ochlupení, pokud to není nezbytné.
  • Musíte-li odstranit ochlupení (z výše zmíněných praktických důvodů), použijte clipper s jednorázovou hlavicí.
  • Načasujte klipování co nejblíže době operačního výkonu.
  • Provádějte klipování mimo operační sál.

.

Klipování spadá do jednoznačně doporučených postupů! Změňme tedy praxi a akceptujme doporučení založené na důkazech. Co nám může ještě clipper přinést, je zjednodušení přípravy pacienta k operaci. Pomocí clipperu můžeme odstraňovat ochlupení či vlasy mokré i suché a minimalizujeme tím riziko poškrábání. Práce s clipperem je jednoduchá a nehrozí ani poranění personálu.


Koupit v e-shopu