Operační stůl Ramed s výměnnou pracovní deskou

 

Operační stůl Ramed

Operační stůl Ramed s výměnnou pracovní deskou

 

 

        Systém operačních stolů RAMED s výměnnou pracovní deskou představují špičkové řešení uspořádání operačního sálu a otevírá možnost uplatnění stolům RAMED na nejmoderněji řešených pracovištích. Systém se skládá z mobilní základny stolu, libovolného počtu libovolně segmentovaných pracovních desek a k tomu odpovídající množství transportních vozíků.


Jeho předností je zejména značná univerzálnost, kdy v rámci jednoho sálu a jednoho stolu je možno provádět zákroky řady chirurgických oborů, díky možnosti volby optimální pracovní desky (např. traumatologické, gynekologické …)

Další předností systému je možnost přípravy pacienta na pracovní desce v předsálí a jeho navezení a odvoz bez složitého překládání na operačním sále. Pohyby
pracovní desky jsou ovládány elektropohony napájenými z akumulátorů s možností programování předem nastavených poloh.

Základna systému umožňuje zdvih pracovní desky a její vyklápění kolem dvou os si zachovává vysokou stabilitu i při mobilním uspořádání.

Nerezové kryty bez členitých ploch zajišťují základně kompaktní vzhled a jednoduchost údržby.

Vozík s nájezdovými lyžinami a vysokými kolečky s brzdou umožňuje pohodlné navezení pracovní desky s pacientem na operační sál.

Oboustranné najíždění vozíku společně s automatickým a bezpečným zajištěním desky na základě bez nutnosti dalších obslužných pohybů představuje komfortní řešení výměnných desek.

Veškeré základní funkční vlastnosti stolu a jeho prvky včetně extenčního příslušenství jsou totožné s univerzálními stoly Ramed. Z tohoto důvodu se zmíníme jen o odlišnostech.

Řídicí systém pro ovládání elektropohonu je již standardně vybaven mikroprocesorem pro možnost naprogramování zvolené polohy. Toto je nutné pro přednastavení nulových poloh pracovní desky, aby se bylo možno desku jednotlačítkovou volbou srovnat do polohy pro její převzetí transportním vozíkem.

Při přebírání desky mezi základnou a vozíkem se pouze zvolí jedna ze dvou předprogramovaných poloh a deska se sama ustaví pomocí náběhových kuželů, odjistí jeden zajišťovací systém a po převzetí zajistí systém druhý, to vše automaticky bez zásahů obsluhy.

U systému je možno zvolit směr odkud bude transportní vozík najíždět.

S ohledem na použití extenčního zařízení je vhodné najíždění od hlavového segmentu.

Rovněž u systému s výměnnou pracovní deskou jsou extenze demontovatelné.

Technický popis

Jedná se o elektromechanický operační stůl, bez použití problémových hydraulických prvků. Základní pohyby pracovní desky (zdvih, vyklápění Trendelenburg, antitrendelenburg, a laterální vyklápění) jsou vyvozovány kvalitními lineárními elektrickými pohony Linak (Dánsko). Ovládání pohonů se uskutečňuje dálkovým ovladačem (na přání i nožním). Pohony jsou napájeny z bezúdržbových akumulátorů, které umožňují pracovat bez překážejících přívodních kabelů, jakož i nezávisle na dodávce elektřiny ze sítě. Dobíjení se obvykle provádí jednou za 14 dnů v mimoprovozní době dodaným napáječem. V celé oblasti operačního stolu je vždy jen bezpečné napětí 24V.

Polohování segmentů je standardně mechanické. Na přání je možno vybavit polohování zvolených segmentů elektropohony. Celá pracovní deska je vyrobena z Rtg transparentního materiálu a je pokryta odnímatelným čalouněním. Nožní segmenty (u stolů řady 5000 – 8000) lze sklápět ve vertikální rovině v rozsahu -90° až +30°, lze je vyklápět v horizontální rovině do 90° a současně lze segmenty jednoduše odejmout. Hlavový segment lze rovněž posouvat v podélné ose stolu, zvedat a vyklápět, jakož i zcela odejmout.

Celý stůl je mobilní konstrukce, přičemž si zachovává vysokou stabilitu potřebnou pro ortopedické stoly. Stůl lze doplnit o elektricky ovládaný výsuv koleček. Pracovní deska je navržena pro použití C ramene. Po obvodu pracovní desky jsou umístěny eurolišty pro upevnění řady příslušenství, kompatibilní s příslušenstvím dalších evropských výrobců. Stůl je vyroben z kvalitního antikorového materiálu a jeho povrch je elektronicky leštěn.

základna 300

Technická data:

Max. výška 110 cm
Min. výška 80 cm
Délka 200 cm
Šířka 65 cm
Trendelenburg 25°
Antitrendelenburg 25°
Nosnost 135 kg
Hmotnost 120 kg
Laterální vyklápění ± 15°
Pracovní napětí 24 V DC

 

Ceny jsou platné pro kompletně nerezové provedení, zahrnující vestavěný akumulátorový zdroj.

Cena zahrnuje instalaci, předvedení a zaškolení obsluhy.

Dodací lhůta:60 dnů
Servis do:48 hodin
Záruční lhůta:12 měsíců (možno rozšířit na 24 měsíců za příplatek 5%)
Platební podmínky:50% záloha předem, 50% po dodání
Slevy:2% při platbě předem

 

Typy pracovních desek

4×00         5×00           6×00           7×00           8×00

 

 

 


Operační stůl Ramed s pevnou pracovní deskou


Operační stůl Ramed s výměnnnou pracovní deskou


Operační stůl Ramed s plovoucí deskou


Příslušenství Ramed