Auto Mer II – Ohřívač krve a tekutin

Auto Mer II – Ohřívač krve a tekutin

Ohřívač krve a tekutin

 • AutoMer II je určen k ohřívání krve/tekutin pro lékařské použití
 • AutoMer II ohřívá krev/tekutinu bez vyzařování elektromagnetických vln
 • Topná deska neobsahuje hliník
 • Má algoritmus nazvaný FPM (Flow Prediction Mechanism), který dokáže detekovat průtok a regulovat teplotu topné desky pro efektivní ohřev.
 • Běžnou prodlužovací hadičku lze použít k připojení vaku na kapalinu k AutoMer Set II

Auto Mer II je pokročilý ohřívací systém, navržený pro efektivní ohřev krve, krevních přípravků a různých tekutin, s možností podávání při variabilních průtocích od 0 do 30 000 ml/hod. Tento systém je klíčový pro zajištění správné teploty infuzních tekutin, která se pohybuje v rozmezí 37 až 41°C, čímž se minimalizuje riziko hypotermie pacienta během transfuze nebo infuze.

Funkčnost a efektivita:

Zařízení je vybaveno moderní technologií, která umožňuje rychlé zahřátí tekutiny na požadovanou teplotu během 1 až 2 minut od zapnutí, což zajišťuje, že tekutiny jsou připraveny k použití bez zbytečných prodlev. Rychlost ohřevu je zvláště důležitá v urgentních situacích, kde každá sekunda může být rozhodující.

Aplikace a použití:

Díky své univerzálnosti a vysokému výkonu je AutoMer II ideálním řešením pro široké spektrum klinických aplikací, včetně operačních sálů, jednotek intenzivní péče, pohotovostních oddělení a dalších míst, kde je potřeba rychlé a efektivní ohřívání tekutin. Jeho použití značně přispívá k udržení stabilního fyziologického stavu pacientů během léčebných zákroků a pomáhá předcházet komplikacím spojeným s podchlazením.

 • Jednorázové sady:
  AutoMer II je kompatibilní se dvěma typy jednorázových sad, které jsou specificky navrženy pro standardní i vysoký průtok tekutin. Tyto sady jsou sterilní, bez latexu a určeny k jednorázovému použití, aby se eliminovalo riziko kontaminace a zajištěna maximální bezpečnost pacientů. Soupravy jsou navrženy tak, aby byly snadno integrovatelné s opakovaně použitelnou ohřívací jednotkou.
  .
 • Napájení a ovládání:
  Systém je napájen střídavým napětím 220-240V, což umožňuje jeho použití v běžných klinických prostředích bez potřeby speciálního elektrického vybavení. Ovládání systému je intuitivní, s možností rychlé změny nastavení teploty, monitorování aktuální teploty na digitálním displeji a snadného přepínání mezi různými režimy provozu stisknutím tlačítka.
 • Bezpečnostní prvky:
  AutoMer II je vybaven řadou bezpečnostních funkcí, včetně vizuálních a zvukových alarmů, které upozorní obsluhu na jakékoli anomálie, jako je překročení nastavené teploty. Kontrolka [STATUS] na ovládacím panelu se při aktivaci alarmu rozsvítí červeně, což poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o stavu zařízení.
  .
 • Aplikace a použití:
  Díky své univerzálnosti a vysokému výkonu je AutoMer II ideálním řešením pro široké spektrum klinických aplikací, včetně operačních sálů, jednotek intenzivní péče, pohotovostních oddělení a dalších míst, kde je potřeba rychlé a efektivní ohřívání tekutin. Jeho použití značně přispívá k udržení stabilního fyziologického stavu pacientů během léčebných zákroků a pomáhá předcházet komplikacím spojeným s podchlazením.
  .

Výhody přístroje Auto Mer II

Výhody ohřívacího systému s pokročilými technologiemi

 • Efektivní ohřev tekutin s mechanismem předpovědi průtoku (FPM):
  Systém je vybaven inovativním mechanismem předpovědi průtoku (Flow Prediction Mechanism, FPM), který umožňuje dynamicky upravovat parametry ohřevu v závislosti na měnícím se průtoku tekutin. Tato technologie zajišťuje, že tekutiny jsou ohřívány co nejefektivněji, přičemž se minimalizuje riziko tepelného poškození tekutin a zajišťuje se jejich rychlé dosažení požadované teploty.
  .
 • Ohřívací deska bez hliníku:
  Ohřívací systém využívá speciální ohřívací desku vyrobenou bez použití hliníku, což znamená, že je kompatibilní s širším spektrem infuzních roztoků a eliminuje riziko kontaminace tekutin ionty hliníku. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při léčbě pacientů, kteří vyžadují čisté a bezpečné infuzní roztoky.
  .
 • Větší odolnost díky rámu ve tvaru vlnovodu:
  Celková konstrukce zařízení zahrnuje rám ve tvaru vlnovodu, což zvyšuje jeho mechanickou odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Tento design přispívá k lepší ochraně interních komponent před mechanickým poškozením a zajišťuje delší životnost zařízení.
  .
 • Kompaktní rozměry:
  Malé rozměry zařízení usnadňují jeho manipulaci a skladování, což je ideální pro použití v prostorově omezených podmínkách, jako jsou mobilní zdravotní jednotky, malé ordinace nebo stísněné operační sály.
 • Široká škála možností nastavení teploty:
  Systém nabízí uživatelům možnost volby z široké palety teplotních nastavení, což umožňuje přizpůsobení ohřevu specifickým požadavkům jednotlivých infuzních roztoků nebo terapeutických postupů. Tato flexibilita zajišťuje, že lze zařízení efektivně využít pro různé typy léčebných aplikací.
  .
 • Dva typy jednorázových sad pro všechny případy:
  Ohřívací systém je kompatibilní se dvěma typy jednorázových sad, což umožňuje jeho použití ve všech klinických situacích. Tyto sady jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby jak standardních, tak vysokoproudých aplikací, a zajišťují bezpečnost a sterilitu při každém použití.
  .
 • Alarmová funkce při odchylce teplot:
  Systém je vybaven alarmem, který automaticky upozorní uživatele, pokud teplota infuzních roztoků překročí nebo klesne pod nastavené hodnoty. Tato funkce přispívá k bezpečnosti pacientů tím, že zabraňuje podání příliš horkých nebo příliš studených tekutin, což by mohlo vést k terapeutickým komplikacím.
  .

Díky těmto výhodám je ohřívací systém ideálním řešením pro zdravotnická zařízení, která hledají spolehlivé, bezpečné a efektivní ohřívání krve a tekutin v různých léčebných situacích.

Sety

Příslušenství k systému AutoMer II

AutoMer II je vybaven dvěma specifickými sadami pro infuzi, které jsou navrženy tak, aby vyhověly různým klinickým potřebám v závislosti na požadované průtokové rychlosti a objemu. Oba tyto sety jsou navrženy tak, aby byly plně kompatibilní s ohřívacím systémem AutoMer II, poskytovaly maximální sterilitu a byly bezpečné pro jednorázové použití.

Set AutoMer II – Se standardním průtokem

 • Sterilní jednorázový standardní průtokový typ:
  Tento set je určen pro běžné klinické situace, kde je potřeba standardní průtok tekutin.
  .
 • Průtoková rychlost:
  Umožňuje infuzi tekutin až do přibližně 9 000 ml za hodinu při tlaku 300 mmHg, což pokrývá většinu standardních požadavků na infuzní terapie.
  .
 • Délka:
  Set má délku 135 cm, což poskytuje dostatečnou flexibilitu pro manipulaci a umístění.
  .
 • Plnicí objem:
  Objem 48 ml minimalizuje množství tekutiny nutné k naplnění systému, čímž se zefektivňuje celkový proces infuze.
  .
 • Manuální odstranění vzduchových bublinek:
  Umožňuje rychlé a bezpečné odstranění vzduchových bublinek z infuzního setu.
  .
 • Prodlužovací linka:
  Součástí je 60 cm prodlužovací linka, která zvyšuje dosah a flexibilitu při použití.

Set AutoMer II – S vysokým průtokem

 • Sterilní jednorázový set pro vysoký průtok:
  Speciálně navržen pro situace, kde jsou vyžadovány vyšší průtokové rychlosti, jako jsou urgentní transfuze.
  .
 • Průtoková rychlost:
  Umožňuje infuzi tekutin až do přibližně 30 000 ml za hodinu při tlaku 300 mmHg, což je ideální pro rychlé aplikace.
  .
 • Délka:
  Délka 157 cm poskytuje ještě větší flexibilitu a dosah pro zdravotnický personál.
  .
 • Plnicí objem:
  Větší plnicí objem 87 ml usnadňuje manipulaci s větším množstvím tekutiny.
  .
 • Filtr 170 μm:
  Filtr zachycuje mikroskopické částice, což je zásadní pro zajištění bezpečnosti pacienta.
  .
 • Odvzdušňovací odlučovač vzduchových bublinek:
  Zajišťuje odstranění vzduchových bublin z infuzního systému, čímž se zvyšuje bezpečnost a efektivita infuze.
  .
 • Podávací port:
  Umožňuje snadné připojení a manipulaci s infuzními roztoky.
  .
 • Prodlužovací linka:
  Stejně jako u standardního setu, i zde je k dispozici 60 cm prodlužovací linka pro zvýšenou flexibilitu použití.

Produkty

Ohřívací systém Ace II

Auto PC II

Auto Mer II