Secur Biop Double – 10, 20, 30, 40 ml

Secur Biop – bezpečnostní kontejnery pro bioptické vzorky

„Kontejner uzavřeného systému“

 

Secur Biop Double

– předplněná nádoba 10% NBF

.

.

SecurBiop® Double

Exkluzivní a patentovaná technologie. Jedná se o speciální systém dvou spojených nádob a jedním řídícím uvolňovacím ventilem.
Jedna z nádob je naplněna formalínem.

.
.

Kontejner na vzorky poskytující uživatelům nejlepší ochranu proti nebezpečným výparům.

Zajistěte vzorek bez rizika vystavení formalínu a jeho nebezpečným výparům.

.
.
Vybaveno „Bezpečně řízeným uvolňovacím systémem“.

S jedním jednoduchým ventilem můžete svůj úkol splnit snadno, profesionálně a především bezpečně.

.
.

Jeden revoluční krok směrem ke světě nemocnic „bez formaldehydu“.

.

.

SecurBiop® a FORMALeasy® zabraňují uživatelům vdechovat nebezpečné formaldehydové výpary během odebírání a ukládání vzorků. Formalin se uvolňuje z předplněné komory do nádoby pouze tehdy, když je nádoba dokonale uzavřena. Díky jedinečné patentované technologii SecurBiop® zdravotničtí pracovníci již nebudou při manipulaci s formalinem zažívat nepříjemné pocity související s potenciálními zdravotními riziky.

Pokud jde o kvalitu a bezpečnost, SecurBiop® ji bere vážně.

.

Usilujeme o nejinteligentnější a komplexní řešení,
s cílem poskytovat nejlepší kvalitu a bezpečnost na vašem operačním sále.

.

.

Fixujte vzorky formalínem bez vdechování toxických výparů
nebo přímého kontaktu s kapalinou.

Naše inovace – SecurBiop® DOUBLE je řada kontejnerů
naplněných formalínem, vybavených patentovanou
exkluzivní technologií: „řídícího uvolňovacího systému“.
Jedinečný přínos: operátoři mohou po zavedení vzorku
do prázdné komory uvolnit formalín jedním jednodu-
chým otočným ventilem: formalín automaticky proudí
dolů a fixuje vzorek bez jakýchkoliv netěsností a uvolňo-
vání toxických výparů do životního prostředí.
.

Převezměte kontrolu nad svým vlastním zdravím.

Řekněte „NE!“ pro inhalování formalínových karcinogen-
ních výparů u dosud používaných běžných kontejnerů.
Všem odborníkům v oblasti zdravotní péče je třeba bě-
hem své každodenní práce poskytnout nejlepší ochranu
před nebezpečnými chemikáliemi.

.

Předplněné nádoby formalínem

Předplněné nádoby formalínem SecurBiop®, navržené a vyráběné firmou TRACES (v rámci technologie „uzavřeného systému“), poskytují nejbezpečnější a nejprofesionálnější způsob shromažďování, přepravy a uchovávání vzorků biopsie.

.

Žádný kontakt s formalínem

Předběžným naplněním formalínu v uzávěru a jeho utěsněním hliníkovou membránou zabraňujeme chirurgům a zdravotním sestrám dostat se do kontaktu (přímého či nepřímého) s touto karcinogenní chemikálií.

.

Vložte vzorek a zašroubujte

Vložte vzorek do prázdného kontejneru a jednoduše jej zavřete zašroubováním víčka. Formalín automaticky proudí dolů z horní části. Díky 6 exkluzivním patentům značky TRACES zajišťuje SecurBiop® a jeho jedinečný design perfektní hermetické utěsnění, které brání operátorům v průběhu biopsie čelit všemožným rizikům.


.

Výhody

Produkty SecurBiop® a FORMALeasy® jsou bioptické nádoby pro operátory, které zabraňují jakémukoli kontaktu mezi obsluhou a formalinem (samotnou látkou a jejími výpary) během biopsie.

.

Bezpečnostní opatření

Vzhledem k nové evropské regulaci, kdy je formaldehyd určen jako karcinogenní a mutagenní látka, je nezbytné zavedení nových bezpečnostních opatření.

.

Prevence rizik

V rámci prevenci rizik byly za tímto účelem vynalezeny a řádně patentovány produkty řady SecurBiop® a FORMALeasy®.

.

Výzva k bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

V současné době se tradičně vkládá odebraný vzorek do jednoduché plastické nádoby, která se následně ručně plní formaldehydem. Operatér tak může snadno přijít do kontaktu s touto kapalinou či vdechnout její páry. Naopak systém vyvinutý naší společností účinně zabraňuje jakémukoliv kontaktu mezi obsluhou a formaldehydem, neboť formaldehyd je uvolněn do kontejneru pouze v případě, když je nádoba zcela uzavřena.

.

Kontejnery uzavřeného systému

A to je důvod, proč jsme tento systém nazvali jako „kontejnery uzavřeného systému“.

.

Nejprofesionálnější způsob

Jedná se o nejbezpečnější a nejprofesionálnější způsob shromažďování, přepravy a uchovávání vzorků biopsie.

.

 

Inovativní mechanismus, který zaručuje maximální bezpečnost personálu.

Celý postup odběru vzorků – od sběru až po fixaci vzorku – se provádí pomocí hermetického systému, aby se chránil uživatel před přímým kontaktem s kapalinou a především s nebezpečnými výpary.

.

Exkluzivní a patentovaná technologie.

V současné době je SecurBiop® první a jediná značka na světě, která poskytuje takový rozsah od malých, až po velké nádoby, které umožňují bezpečně uvolnit formalín pouze tehdy, když jsou zcela uzavřeny.

.

Revoluční krok směrem k nemocničnímu prostředí bez formaldehydu.

Chráníme především zdraví pracovníků ve zdravotnictví, vždy poskytujeme inovativní řešení, která zaručují bezpečnější a lepší pracovní prostředí.

 


.

Koupit v e-shopu

.

Formal easy 5 a 10 ml

Secur Biop – S10, S20 a S60

Secur Biop -10ml+10ml NaCl

Secur Biop Double – 10, 20, 30, 40 ml

Secur Biop – 120, 250 a 300 ml

Secur Biop – S900, S1200 a S2000

Koupit v e-shopu