Operační stoly Ramed

Naší snahou je, aby každý zákazník dostal takový výrobek, který by odpovídal jeho představám.

Operační stoly Ramed

Klíč k výběru operačního stolu

     Dovolte, abychom Vás touto cestou seznámili s ucelenou nabídkou operačních stolů vyráběných a dodávaných firmou RAMED.

     Naší snahou je, aby každý zákazník dostal takový výrobek, který by odpovídal co možná nejvíce jeho představám. Ke splnění tohoto cíle jsme zvolili dvě cesty. První cestou je co nejširší nabídka jak operačních stolů, tak i k nim dodávaného příslušenství. Druhou cestou pak je individuální přístup, který umožňuje stůl i příslušenství upravit podle specifických přání zákazníka.

 

     Námi dodávané operační stoly lze rozdělit podle účelu použití do tří skupin:

Ambulantní, které jsou charakteristické jednoduchostí a poměrnou lehkostí konstrukce a lze je použít kromě ambulantních výkonů rovněž pro některé obory s menšími požadavky na polohování pacienta (např. plastická chirurgie).

Sálové, které splňují požadavky běžných operačních sálů a svou univerzálností jsou vhodné pro většinu operačních zákroků (chirurgie, traumatologie a ortopedie, gynekologie, urologie ORL atd.).

Speciální, většinou určené pro jeden určitý obor, který vyžaduje zcela specifické parametry (endoskopie, RTG vyšetření, oftalmochirurgie, neurochirurgie, kardiochirurgie atd.).

 

     Ve všech těchto skupinách lze rozdělit dále, podle počtu segmentů pracovní desky (2 až 8 segmentové) a podle počtu elektricky ovládaných pohybů (2 až 6), přičemž v číselném čtyřmístném značení typu (např. stůl série 5300) udává první číslo počet segmentů a druhé počet elektrických ovládaných pohybů.

     Vrcholem současné nabídky pak jsou stoly s plovoucí deskou, které kromě běžných pohybů umožňují rovněž posun pracovní desky vůči základně, a to ve dvou osách, což v současnosti lze jen těžko nalézt v nabídkách jiných známých výrobců.

 

Univerzální operační stůl Ramed série 4200 až 8300

        Operační stoly typu 4200 až 8300 tvoří základní řadu operačních stolů Ramed. Tato řada zahrnuje jak jednoduché ambulantní stoly, tak i složité univerzální stoly k širokému použití na operačních sálech většiny medicínských oborů. Univerzálnosti je dosaženo jak odnímatelností a členitostí segmentů pracovní plochy, tak i použitím celé řady ke stolu dodávaného příslušenství.

 

Operační stůl Ramed s výměnnou pracovní deskou

        Systém operačních stolů RAMED s výměnnou pracovní deskou představují špičkové řešení uspořádání operačního sálu a otevírá možnost uplatnění stolům RAMED na nejmoderněji řešených pracovištích. Systém se skládá z mobilní základny stolu, libovolného počtu libovolně segmentovaných pracovních desek a k tomu odpovídající množství transportních vozíků.

 

Endoskopicko-rentgenologický stůl s plovoucí deskou

        Endoskopicko-rentgenologické stoly s plovoucí deskou jsou určeny k diagnostickým, terapeutickým a operačním zákrokům za použití moderních medicínských metod, otevírají nové možnosti díky svým špičkovým technickým parametrům. Zejména zásluhou polohovatelné a navíc plovoucí pracovní desky je zajištěn maximální komfort a pohodlí jak pro obsluhu, tak i pro pacienta.

 

 


Operační stůl Ramed s pevnou pracovní deskou


Operační stůl Ramed s výměnnnou pracovní deskou


Operační stůl Ramed s plovoucí deskou


Příslušenství Ramed