Ohřívací systém Ace II

Ohřívací systém Ace II – pokročilé řešení pro ohřev krve a tekutin

Ohřívací systém Ace II

 • Komplexní integrované řešení pro ohřev a podání tekutin.
 • Rychlý ohřev a přesné udržení teploty v rozmezí 37°C do 41°C.
 • Vysoká průtoková kapacita až 30 000 ml za hodinu pro kritické situace.
 • Bezpečnostní funkce včetně teplotních alarmů a ochrany proti přehřátí.
 • Sterilní, bez latexu, jednorázové soupravy pro bezpečné a hygienické použití.
 • Flexibilita a mobilnost pro použití v různých prostředích.
 • Intuitivní ovládání pro snadnou obsluhu a efektivní práci personálu.

Popis systému:

Ohřívací systém Ace II zahrnuje ohřívací jednotku, automatický tlakový infuzor a jednorázovou soupravu pro intravenózní podání krve a tekutin. Tento systém je speciálně navržený pro ohřev krve, krevních produktů a různých tekutin a umožňuje jejich dodávku při průtocích od 0 do 30 000 ml za hodinu. Při těchto průtocích zařízení udržuje výstupní teplotu tekutin v rozmezí od 37 °C do 41 °C. Dosažení požadované teploty trvá méně než 1 až 2 minuty.

K dispozici jsou dvě varianty jednorázových souprav pro podávání krve a tekutin: jedna pro standardní průtoky a druhá pro aplikace s vysokým průtokem. Tyto soupravy jsou sterilní, bez latexu, určené pouze pro jedno použití a jsou navrženy pro použití s opakovaně použitelnou ohřívací jednotkou.

Účel použití:

Ohřívací systém Ace II je určen k ohřevu krve, krevních produktů a tekutin, aby se předešlo hypotermii pacienta během rutinních i rychlých infuzních procedur.

Použití

 • Ohřev tekutin:
  Ohřívač Ace II dodává krev a intravenózní tekutiny v normotermické teplotě jak pod gravitačním tlakem, tak při rychlém průtoku ve spojení s tlakovým infuzorem. Použití technologie suchého tepla a vysoce vodivých ohřívacích desek zajišťuje, že cesta tekutiny v kazetě je ohřívána na nastavenou teplotu.
  .
 • Podávání tekutin pod tlakem:
  Tekutina může být podávána pod tlakem prostřednictvím jedné nebo dvou tlakových komor. Tyto komory tlakují vaky s tekutinou nezávisle na sobě, aniž by bylo nutné další napájení kompresorem.
  .
 • Systém FPM:
  Při rychlých průtocích je čas, po který je tekutina vystavena zdroji tepla, redukován. Tradiční systémy pro ohřev tekutin v těchto podmínkách nemusí tekutinu dostatečně ohřát. Ohřívací systém Ace II proto využívá FPM (mechanismus predikce průtoku), který předpovídá průtokovou rychlost a podle toho dodává tekutině další množství tepla. FPM predikuje průtokovou rychlost na základě intervalů tlaku a frekvence tlakového infuzoru, pak dodává potřebné množství tepla do ohřívače Ace II při rychlém průtoku, pokud je to potřeba.
  .

Ohřívací systém Ace II má také bezpečnostní funkci, která brání přehřátí porovnáním potřebného dodatečného množství tepla, aktuálně měřené teploty a nastavené teploty. Tato inteligentní kontrola teploty zajišťuje, že ohřev tekutin je nejen efektivní, ale také bezpečný, což přispívá k zajištění optimální péče o pacienty v širokém spektru zdravotnických situací.

Výhody ohřívacího systému Ace II

1. Integrace a kompatibilita

 • Ohřívací systém Ace II efektivně integruje funkce ohřívače AutoMer II a tlakového infuzoru AutoPC II, což umožňuje komplexní řešení pro ohřev a podání tekutin v jednom systému. Tato integrace zvyšuje efektivitu workflow v klinickém prostředí a snižuje prostorové nároky.

2. Rychlý a přesný ohřev tekutin

 • AutoMer II používá pokročilou technologii suchého tepla s vysoce vodivými ohřívacími deskami, které rychle dosahují požadované teploty a zajišťují přesné udržení teploty tekutin v rozmezí od 37°C do 41°C.

3. Efektivní tlaková infuze

 • AutoPC II nabízí vysokou flexibilitu v nastavení tlaku, což umožňuje uživatelům přesně kontrolovat průtok tekutin až do 30 000 ml za hodinu. To je ideální pro situace vyžadující rychlé podání velkého objemu tekutin, jako jsou urgentní transfúze.

4. Přizpůsobení pro různé klinické potřeby

 • Systém nabízí dvě varianty jednorázových souprav pro infuze: pro standardní a vysoké průtoky. To umožňuje zdravotnickým pracovníkům optimalizovat podání tekutin podle specifických potřeb pacienta.

5. Bezpečnost a spolehlivost

 • Obě jednotky jsou vybaveny sofistikovanými bezpečnostními funkcemi, včetně alarmů, které upozorňují na překročení teplotních limitů, a systémů pro ochranu proti přehřátí. Tyto funkce zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti během používání.

6. Mobilní a energeticky efektivní

 • AutoMer II a AutoPC II jsou navrženy tak, aby byly energeticky účinné a snadno přenosné, což je zvláště užitečné v mobilních zdravotnických zařízeních a v situacích, kde není stabilní přístup k elektrické energii.

7. Uživatelsky přívětivé rozhraní

 • Oba systémy se mohhou umísti na jeden stojan, mají intuitivní ovládání, které usnadňuje nastavení a sledování během procedur. Toto snižuje zátěž personálu a zvyšuje celkovou efektivitu péče.

Tyto výhody činí Ohřívací systém Ace II společně s AutoMer II a AutoPC II klíčovými komponenty pro moderní zdravotnická zařízení, která vyžadují rychlé, efektivní a bezpečné ohřívání a podávání tekutin svým pacientům.

Produkty

Ohřívací systém Ace II

Auto PC II

Auto Mer II